Home Třídy VI. B
2014B

Třídní učitel Mgr. Pavel Polák.

Rozvrh hodin.

Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Dějepis Fyzika Přírodopis
Zeměpis
Výchovy

 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
Po Aj D ČjL M Z Hv

Út F M It ČjL Vz D
Tv
St Aj ČjL Vo P ČjL/M


Čt P Aj ČjL/M M Z Tv

M Aj Vv Vv ČjL