Home Třídy VII. B
2011B

Třídní učitel Ondřej VykydalZávěrečné opakování z AJ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Draha Hošková   
Pátek, 08 Červen 2018 09:18

Závěrečná písemná práce z AJ bude psána ve čtvrtek 14. 6. 2018. Bude zaměřena na:
- tvoření kladných a záporných vět a otázek se slovesy v čase přítomném prostém a průběhovém
- tvoření kladných a záporných vět a otázek s pravidelnými slovesy v čase minulém prostém
- tvoření kladných a záporných vět a otázek se slovesy TO BE a TO HAVE a s dalšími probranými nepravidelnými slovesy v čase minulém prostém
- používání předložek – čas
- práci s textem – vyhledávání informací, odpovědi na otázky
- slovní zásoba – 5. – 8. lekce

 
Opakovací test AJ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Draha Hošková   
Neděle, 14 Leden 2018 08:40

Opakovací test za 1. - 3. lekci budou žáci psát v úterý 16. ledna 2018.
Náměty k opakování:
- místnosti v domě a jejich zařízení
- jídlo
- zájmy a záliby
- užití SOME a ANY ve větách
- tvoření vět se slovesy v čase přítomném prostém
- vazba There is / There are - kladné věty, záporné, otázky
- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
- How much x How many

 
Závěrečné opakování - AJ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Draha Hošková   
Pondělí, 05 Červen 2017 15:40

Závěrečná písemná práce z AJ bude psána ve středu 14. 6. 2017. Bude zaměřena na:
- tvoření kladných, záporných vět a otázek se slovesy v přítomné časem prostém
- užití slovesa TO BE, HAVE GOT, CAN
- používání předložek – čas
- zájmena
- práce s textem - vyhledávání informací, odpovědi na otázky
- slovní zásoba - 5. - 8. lekce

 
Opakování AJ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Draha Hošková   
Pátek, 30 Prosinec 2016 10:25

Opakovací test za 1.-3. lekci budou žáci psát ve středu 11. 1. 2017.
Náměty k opakování:
- slovní zásoba – přídavná jména, povolání, barvy, jídlo
- čísla do 100 + množné číslo podstatných jmen
- názvy dnů v týdnu, měsíců
- národnosti
- sloveso BÝT

Aktualizováno Středa, 04 Leden 2017 14:49