Home Projekty Modernizace učebny jazyků a IC
Modernizace učebny jazyků a IC v ZŠ Ruda n. M.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

z Evropského fondu pro regionální rozvoj

 

Obsahem projektu je provedení stavební rekonstrukce dvou učeben cizích jazyků a počítačové učebny.  Hlavní náplní projektu je vybavení učeben moderní výuko

vou technikou a doplnění učeben nábytkem potřebným pro instalaci techniky.

Projekt Modernizace učebny jazyků a ICT v ZŠ Ruda nad Moravou je schválený k realizaci s podporou z Regionálního operačního programu Střední

Morava. Celkovými náklady jsou 4 620 000,00 Kč. Obec Ruda nad Moravou tyto náklady předfinancuje formou bankovního úvěru. Po dokončení projektu obdrží škola příspěvek poskytnutý z ROP ve výši 3 335 400,00 Kč. Tímto příspěvkem bude splacena část bankovního úvěru. Zbývající část dluhu bude splácena.

Název projektu: Modernizace učebny jazyků a ICT v ZŠ Ruda nad Moravou
Číslo projektu: CZ.1.12/2.3.00/18.01187


Rozpis finančních nákladů projektu

Celkové náklady plánované         4 620 000,00 skutečné      4 169 893,65
Způsobilé výdaje plánované         3 924 000,00 skutečné      3 621 375,91
z toho: z toho:
85% ROP          3 335 400,00 85% ROP      3 078 000,00
15% obec           588 600,00 15% obec       543 206,39
Nezpůsobilé výdaje plánované           696 000,00 skutečné        572 517,74