Home Výchovná poradkyně Aktuality 2019/2020
Výchovná poradkyně
Přijímací zkoušky ve školním roce 2012/13 pro školní rok 2013/14 PDF Print E-mail
Written by Marie Baslerová   
Wednesday, 10 October 2012 12:22
There are no translations available.

Informace a termíny přijímacích  zkoušek  na  střední  školy  a  konzervatoře  ve  školním  roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014

 

Uchazeč může pro první kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky do 15. března 2013, v případě přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2012. Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu. Náležitosti přihlášky jsou  stanoveny vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

Přihlášku podává uchazeč přímo řediteli střední školy, o kterou má zájem  Podáním přihlášky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nejsou dotčena práva uchazeče podat dvě přihlášky podle § 60 školského zákona, tedy do prvního ročníku v prvním kole přijímacího řízení na jiné střední školy.

 

Výsledky  přijímacího  řízení  ke  střednímu  vzdělávání  u  přijatých  uchazečů  se  vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam  vydá  v prvním  kole  do  30.  4.  a  v dalších  kolech  bez  zbytečného  odkladu).

 

Rozhodnutí  o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku  nižšího  stupně  šestiletého  a  osmiletého  gymnázia i  uchazečů  podávajících  přihlášky  do oborů  vzdělání  s talentovou  zkouškou.

 

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta  pro  uplatnění  zápisového  lístku  běží  ode  dne,  kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává.

 

Nepřijatým   uchazečům   se   jako   dosud   oznamuje   výsledek   přijímacího   řízení zasláním rozhodnutí písemně.

 

Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

 

Termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení: od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání.

.

Last Updated on Wednesday, 10 October 2012 19:28
 
Harmonogram podávání přihlášky ke studiu na střední školu PDF Print E-mail
Written by Marie Baslerová   
Friday, 20 January 2012 17:46
There are no translations available.

Harmonogram podávání přihlášky ke studiu na střední školu

31.1.2012    S pololetním vysvědčením obdrží žáci 9.tříd dva nevyplněné formuláře přihlášek ke vzdělávání na střední škole.

31.1.2012    Ředitel střední školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky,  kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných uchazečů na internetových stránkách příslušné školy. Rovněž budou tyto informace vyvěšeny na informačním panelu na příslušné střední škole. Na základě těchto informací rodiče vyplní požadované údaje ( oddíl A).  

1.2. - 26.2.2012    V tomto termínu průběžně žáci odevzdají svému třídnímu učiteli vyplněné přihlášky ke zkontrolování (oddíl A) a doplnění údajů (oddíl B).

15.3.2012    Poslední den pro odevzdání přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy. Přihlášku lze zaslat i poštou. Rozhoduje termín doručení nikoli podání.

15.3.2012     ZŠ Ruda nad Moravou vydává do tohoto termínu 1 zápisový lístek na žáka pro přijetí na střední školu. Začátek vydávání zápisového lístku bude upřesněn. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou do 10 pracovních dní, které se počítají dnem přijetí na příslušnou střední školu.

Last Updated on Friday, 20 January 2012 17:46
 
Přijímací řízení PDF Print E-mail
Written by Marie Baslerová   
Monday, 20 June 2011 12:21
There are no translations available.

Výsledky přijímacího řízení ZŠ Ruda nad Moravou

školní rok 2010/2011

a) počet přijatých žáků na víceletá gymnázia:

 

z pátého ročníku

 

kolik přijatých z kolika přihlášených

ze sedmého ročníku

 

kolik přijatých z kolika přihlášených

Gymnázia zřiz. krajem

1 z 1

0

Soukromá gymnázia

0

0

Církevní gymnázia

0

0

b) počet přijatých žáků na SŠ z devátých ročníků:

Gymnázia

Obchodní
akademie

Zdravotní
školy

Průmyslové
školy

Ostatní
střední školy

Střední odb.
učiliště

Celkem

7

2

2

10

12

17

50

c) na soukromé školy přijato:

Gymnázia

Obchodní
akademie

Zdravotní
školy

Průmyslové
školy

Ostatní
střední školy

Střední odb.
učiliště

Celkem

0

0

0

0

0

0

0

 

Last Updated on Tuesday, 01 November 2011 09:16
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 10