Home Výchovná poradkyně Aktuality 2019/2020
Výchovná poradkyně
Vydávání zápisových lístků PDF Print E-mail
Written by Marie Baslerová   
Monday, 17 February 2020 12:54
There are no translations available.

Vážení rodiče,

zápisové lístky budou vydávány od 19. 2. – 13. 3. 2020:

denně     7:00 – 13:30h u p. Špačkové

13:30  - 14:30h u p. Jelínkové

v pondělí 13:30 – 15:30h u p. Jelínkové.

 

 
SETKÁNÍ RODIČŮ A ŽÁKŮ 9. TŘÍD PDF Print E-mail
Written by Martin Havlíček   
Thursday, 21 November 2019 19:59
There are no translations available.

Setkání proběhne v pondělí  25.11.2019  od 15.30 hodin v Informačním a   poradenském středisku pro volbu a změnu  povolání (učebna v přízemí) Úřadu práce ČR, Krajská pobočka Olomouc, Kontaktní pracoviště Šumperk,
M.R. Štefánika 1059/20

V průběhu setkání budete informováni:

  • O Průmyslu 4.0 a předpokládaných dopadech na trhu práce
  • O nových učebních a studijních oborech středních škol - ošetřovatel, elektrikář, kameník, tesař, mechanik elektrotechnik, masér ve zdravotnictví, Informační technologie se zaměřením na programování, design a virtuální realitu
  • O Průmyslu 4.0 a předpokládaných dopadech na trh práce
  • O stipendiích zaměstnavatelů a Podpoře polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji
  • O přijímacím řízení na střední školy
  • O situaci na trhu práce a možnostech uplatnění absolventů
Last Updated on Friday, 22 November 2019 07:24
 
Informativní schůzka pro rodiče žáků 9. tříd PDF Print E-mail
Written by Marie Baslerová   
Monday, 04 November 2019 10:59
There are no translations available.

Dne 14. 11. 2019 se ve školní jídelně ZŠ Ruda n. Mor. uskuteční informativní schůzka pro zákonné zástupce žáků 9. tříd za přítomnosti vedení ZŠ, výchovné poradkyně, třídních učitelů 9.A a 9.B. Začátek v 18:00 hod.

Program:

-          přijímací řízení na střední školy

-          informace o vyplňování formulářů a zápisového lístku

-          předání Atlasů školství s přehledem středních škol

-          individuální konzultace

 
Důležitá data pro žáky 9. tříd PDF Print E-mail
Written by Marie Baslerová   
Monday, 04 November 2019 10:57
There are no translations available.

Důležitá data pro žáky 9. tříd

31. října

pro obory s talentovou zkouškou - zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek

30. listopadu

pro obory s talentovou zkouškou - poslední termín pro podání přihlášky (denní i jiné formy vzdělávání)

 

pro obory s talentovou zkouškou - nejpozději 30. 11. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek

2. - 15. ledna

termín pro konání talentové zkoušky pro obory s talentovou zkouškou v 1. kole

2. - 15. února

termín pro konání talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou v 1. kole

15. - 31. ledna

termín pro konání talentové zkoušky v konzervatoři v 1. kole přijímacího řízení pro všechny formy vzdělávání

20. ledna

nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky

31. ledna

zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky

15. února

poslední datum pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, vydání rozhodnutí o nepřijetí na základě talentové zkoušky

20. února

nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou

1. března

do 1. 3. se podává přihláška řediteli školy (bez talentové zkoušky)

15. března

nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek (mimo oborů s talentovou zkouškou)

14. dubna 2020

čtyřleté obory  - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín

16. dubna 2020

víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín

15. dubna 2020

čtyřleté obory  - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín

17. dubna 2020

víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín

 

do tohoto termínu musí ředitel zveřejnit seznam přijatých/odeslat rozhodnutí o nepřijetí v 1. kole, pokud se nekonala přijímací zkouška

3. května

nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy u oborů s maturitní zkouškou  v 1. kole

13. května 2020

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 1. termín

14. května 2020

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 2. termín

Důležitá data pro žáky 9. tříd

31. října

pro obory s talentovou zkouškou - zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek

30. listopadu

pro obory s talentovou zkouškou - poslední termín pro podání přihlášky (denní i jiné formy vzdělávání)

 

pro obory s talentovou zkouškou - nejpozději 30. 11. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek

2. - 15. ledna

termín pro konání talentové zkoušky pro obory s talentovou zkouškou v 1. kole

2. - 15. února

termín pro konání talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou v 1. kole

15. - 31. ledna

termín pro konání talentové zkoušky v konzervatoři v 1. kole přijímacího řízení pro všechny formy vzdělávání

20. ledna

nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky

31. ledna

zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky

15. února

poslední datum pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, vydání rozhodnutí o nepřijetí na základě talentové zkoušky

20. února

nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou

1. března

do 1. 3. se podává přihláška řediteli školy (bez talentové zkoušky)

15. března

nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek (mimo oborů s talentovou zkouškou)

14. dubna 2020

čtyřleté obory  - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín

16. dubna 2020

víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín

15. dubna 2020

čtyřleté obory  - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín

17. dubna 2020

víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín

 

do tohoto termínu musí ředitel zveřejnit seznam přijatých/odeslat rozhodnutí o nepřijetí v 1. kole, pokud se nekonala přijímací zkouška

3. května

nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy u oborů s maturitní zkouškou  v 1. kole

13. května 2020

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 1. termín

14. května 2020

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 2. termín

Důležitá čísla

1

počet kol přijímacího řízení není omezen, musí být nejméně 1 kolo

 

každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek

 

náhradní termín zkoušky se koná nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu zkoušky

 

1. dnem školního roku nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí se uchazeč stává žákem školy

2

minimální počet termínů přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení je 2

 

maximální počet přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení (platí i pro víceletá gymnázia). Počet přihlášek pro 2. a další kola není omezen

3

do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání

 

do 3 dnů po termínu zkoušky se musí písemně omluvit důvod neúčasti u zkoušky

7

u 2. a dalšího kola se rozesílá pozvánka ke zkoušce nejpozději 7 dní před konáním

10

zápisový lístek musí být předán řediteli nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí

14

u 1. kola školní přijímací zkoušky se rozesílá pozvánka nejpozději 14 dní před konáním

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá čísla

1

počet kol přijímacího řízení není omezen, musí být nejméně 1 kolo

 

každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek

 

náhradní termín zkoušky se koná nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu zkoušky

 

1. dnem školního roku nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí se uchazeč stává žákem školy

2

minimální počet termínů přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení je 2

 

maximální počet přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení (platí i pro víceletá gymnázia). Počet přihlášek pro 2. a další kola není omezen

3

do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání

 

do 3 dnů po termínu zkoušky se musí písemně omluvit důvod neúčasti u zkoušky

7

u 2. a dalšího kola se rozesílá pozvánka ke zkoušce nejpozději 7 dní před konáním

10

zápisový lístek musí být předán řediteli nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí

14

u 1. kola školní přijímací zkoušky se rozesílá pozvánka nejpozději 14 dní před konáním

 

 

 
Seznam podporovaných oborů vzdělání PDF Print E-mail
Written by Marie Baslerová   
Monday, 04 November 2019 10:55
There are no translations available.

Seznam podporovaných oborů vzdělání v rámci Podpory polytechnického
vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji pro školní rok 2020/2021
Učební obory
 23-51-H/01 Strojní mechanik
 23-56-H/01 Obráběč kovů
 23-55-H/01 Klempíř
 36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví
 36-67-H/01 Zedník
 36-67-E/01 Zednické práce
 36-64-H/01 Tesař
 26-51-H/01 Elektrikář
 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
 23-52-H/01 Nástrojař
 33-56-H/01 Truhlář
 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
 23-51-E/01 Strojírenské práce
 39-41-H/01 Malíř a lakýrník
 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
 29-56-H/01 Řezník – uzenář
 29-53-H/01 Pekař
 32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží
 29-51-E/02 Potravinářské práce
 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel se školním vzdělávacím
programem Mechanik opravář kolejových vozidel
 23-62-H/01 Jemný mechanik se školním vzdělávacím programem Jemný
mechanik-Optik
 29-51-H/01 Výrobce potravin se školním vzdělávacím programem Výrobce
potravin zaměření na výrobu cukrovinek
 36-56-H/01 Kominík
 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce
 23-61-H/01 Autolakýrník
 41-51-H/01 Zemědělec – farmář
 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář
 75-41-E/01 Pečovatelské služby
 31-58-H/01 Krejčí
 41-52-H/01 Zahradník
 36-52-H/01 Instalatér
Maturitní obory
 23-41-M/01 Strojírenství
 26-41-M/01 Elektrotechnika
 28-44-M/01 Aplikovaná chemie
 36-47-M/01 Stavebnictví
 23-62-L/01 Optik
 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže
 41-45-M/01 Mechanizace a služby
 41-44-M/01 Zahradnictví
 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba
 29-42-M/01 Analýza potravin
 29-41-M/01 Technologie potravin
 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
 36-43-M/01 Stavební materiály
 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 10