Home Výchovná poradkyně
Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně: Mgr. Marie Baslerová

 

Konzultační hodiny: úterý od 13:00 do 15:00


Kontakt: Pevná linka: 583 236 330

 

 • Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:
  • práci s výchovně problémovými dětmi
  • spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti
  • spolupráci s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými dětmi
  • spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi
  • kariérní poradenství
 • Do pracovní náplně výchovného poradce patří mimo jiné:
 • V oblasti metodické a informační činnosti
  • metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc
  • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních, sociálních a jiných důvodů
  • informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů, o možnostech využití jejich odborných služeb
  • pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky
  • pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
  • podává návrhy na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
 • Ve specifické oblasti
  • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem
 • V oblasti volby povolání
  • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
  • zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli
  • je zodpovědný za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek do středních škol

 Výsledky přijímacího řízení 2018/2019 PDF Print E-mail
Written by Marie Baslerová   
Wednesday, 22 May 2019 08:23
There are no translations available.

 

a) počet přijatých žáků na víceletá gymnázia:

 

z pátého ročníku

kolik přijatých z kolika přihlášených

ze sedmého ročníku

kolik přijatých z kolika přihlášených

Gymnázia

0

0

b) počet přijatých žáků na SŠ z devátých ročníků:

Gymnázia

Obchodní
akademie

Zdravotní
školy

Průmyslové
školy

Ostatní 
střední školy

Střední školy - učební obory

Celkem

5

6

3

9

10

9

42

c) počet přijatých žáků na SŠ (učební obor) z nižších ročníků

z osmého ročníku

0

 

Zpracovala:  Mgr. Marie Baslerová, výchovná poradkyně

Last Updated on Wednesday, 22 May 2019 08:26
 
Zápisové lístky PDF Print E-mail
Written by Marie Baslerová   
Tuesday, 05 February 2019 12:21
There are no translations available.

Vážení rodiče,

zápisové lístky budou vydávány zákonným zástupcům ve dnech: po 08:00 – 15:30h, út-pá 08:00 – 14:30h v kanceláři školy u p. Ing. Jelínkové.

Možnost vyzvednutí od 5.2. – 15.3.2019.

Last Updated on Tuesday, 05 February 2019 12:22
 
Informativní schůzka pro zákonné zástupce žáků 9. tříd ohledně přijímacího řízení PDF Print E-mail
Written by Marie Baslerová   
Friday, 26 October 2018 08:48
There are no translations available.

Dne 14. 11. 2018 se ve školní jídelně ZŠ Ruda n. Mor. uskuteční informativní schůzka pro zákonné zástupce žáků 9. tříd za přítomnosti vedení ZŠ, výchovné poradkyně, třídních učitelů 9.A a 9.B. Začátek v 18:00 hod.

Program:

-          přijímací řízení na střední školy

-          informace o vyplňování formulářů a zápisového lístku

-          předání Atlasů školství s přehledem středních škol

-          individuální konzultace

 

 
PREZENTAČNÍ VÝSTAVY ŠKOL V OLOMOUCKÉM KRAJI PDF Print E-mail
Written by Marie Baslerová   
Wednesday, 10 October 2018 11:49
There are no translations available.

 

Přehlídka středních škol SCHOLARIS JESENÍK

Termín konání : 1.11. 2018
Čas konání : 8.00 – 17.00 hod.
Místo konání : v prostorách SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník, U Jatek 8

 

Přehlídka středních škol SCHOLARIS ŠUMPERK

Termín konání : 6.11. 2018
Čas konání : 8.00 – 17.00 hod.
Místo konání : v prostorách Gymnázia Šumperk, Masarykovo nám. 8

 

Přehlídka středních škol SCHOLARIS PROSTĚJOV

Termín konání : 8.11. 2018
Čas konání : 8.00 – 17.00 hod.
Místo konání : v prostorách Společenského domu Prostějov, Komenského 6

 

Přehlídka středních škol SCHOLARIS PŘEROV

Termín konání : 14.11. 2018
Čas konání : 8.00 – 17.00 hod.
Místo konání : v prostorách Gymnázia Jana Blahoslava a SPgŠ Přerov, Denisova 3

 

Přehlídka středních škol SCHOLARIS OLOMOUC

Termín konání : 21. – 22. 11.  2018
Čas konání : 8.00 – 17.00 hod.
Místo konání : SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79

 

 

 

 
Exkurze na Informační a poradenské středisko pro volbu povolání PDF Print E-mail
Written by Marie Baslerová   
Monday, 01 October 2018 08:29
There are no translations available.

Ve dnech 19. a 25. září 2018 se třídy 8. A a 8. B zúčastnily přednášky o volbě povolání na ÚP v Šumperku.

Přednáška proběhla v informačním poradenském středisku (IPS). V úvodu jsme se dozvěděli, jaké služby a akce IPS nabízí. Přednášku zajistila prostřednictvím prezentace PhDr. Vladimíra Kašparová. Dále jsme byli informování o volbě povolání, především o charakteristických znacích povolaní, jako jsou např. pracovní obsah – činnost, pracovní prostředí, pracovní prostředky a pracovní cíle dané profese apod.

Rozebírali jsme také charakteristické znaky osobnosti a pokoušeli se na příkladech uvést, do jakých profesí se hodí jaké typy osobností apod.

V neposlední řadě jsme se dozvěděli, kde všude získat informace o dalším vzdělání po ukončení základní školy a především kde hledat informace na internetu. Žáci seznámeni s přijímacím řízením na SŠ. Ukázka vyplňování formulářů a testů, které zajišťuje Cermat.

V závěru přednášky jsme si mohli v přehledných pořadačích prolistovat informace o středních školách a učilištích z Olomouckého kraje, jednotlivých výstupních profilů studentů   a uplatnění v následných profesích na trhu práce.

Přednáška pro žáky osmých ročníků, kteří se pomalu začínají rozhodovat o tom, na jakou školu po ukončení základního vzdělání půjdou studovat, byla jistě velkým přínosem. Žáci získali nové informace, které jim jistě alespoň nepatrně ulehčí výběr a rozhodování o tom, na jakou školu si mají přihlášku v 9. ročníku podat.

Last Updated on Tuesday, 02 October 2018 07:36
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 1 of 8