Home Výchovná poradkyně
Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně: Mgr. Marie Baslerová

 

Konzultační hodiny: úterý od 13:00 do 15:00


Kontakt: Pevná linka: 583 236 330

 

 • Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:
  • práci s výchovně problémovými dětmi
  • spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti
  • spolupráci s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými dětmi
  • spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi
  • kariérní poradenství
 • Do pracovní náplně výchovného poradce patří mimo jiné:
 • V oblasti metodické a informační činnosti
  • metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc
  • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních, sociálních a jiných důvodů
  • informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů, o možnostech využití jejich odborných služeb
  • pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky
  • pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
  • podává návrhy na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
 • Ve specifické oblasti
  • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem
 • V oblasti volby povolání
  • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
  • zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli
  • je zodpovědný za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek do středních škol

 Výsledky přijímacího řízení 2018/2019 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Středa, 22 Květen 2019 08:23

 

a) počet přijatých žáků na víceletá gymnázia:

 

z pátého ročníku

kolik přijatých z kolika přihlášených

ze sedmého ročníku

kolik přijatých z kolika přihlášených

Gymnázia

0

0

b) počet přijatých žáků na SŠ z devátých ročníků:

Gymnázia

Obchodní
akademie

Zdravotní
školy

Průmyslové
školy

Ostatní 
střední školy

Střední školy - učební obory

Celkem

5

6

3

9

10

9

42

c) počet přijatých žáků na SŠ (učební obor) z nižších ročníků

z osmého ročníku

0

 

Zpracovala:  Mgr. Marie Baslerová, výchovná poradkyně

Aktualizováno Středa, 22 Květen 2019 08:26
 
Zápisové lístky PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Úterý, 05 Únor 2019 12:21

Vážení rodiče,

zápisové lístky budou vydávány zákonným zástupcům ve dnech: po 08:00 – 15:30h, út-pá 08:00 – 14:30h v kanceláři školy u p. Ing. Jelínkové.

Možnost vyzvednutí od 5.2. – 15.3.2019.

Aktualizováno Úterý, 05 Únor 2019 12:22
 
Informativní schůzka pro zákonné zástupce žáků 9. tříd ohledně přijímacího řízení PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Pátek, 26 Říjen 2018 08:48

Dne 14. 11. 2018 se ve školní jídelně ZŠ Ruda n. Mor. uskuteční informativní schůzka pro zákonné zástupce žáků 9. tříd za přítomnosti vedení ZŠ, výchovné poradkyně, třídních učitelů 9.A a 9.B. Začátek v 18:00 hod.

Program:

-          přijímací řízení na střední školy

-          informace o vyplňování formulářů a zápisového lístku

-          předání Atlasů školství s přehledem středních škol

-          individuální konzultace

 

 
PREZENTAČNÍ VÝSTAVY ŠKOL V OLOMOUCKÉM KRAJI PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Středa, 10 Říjen 2018 11:49

 

Přehlídka středních škol SCHOLARIS JESENÍK

Termín konání : 1.11. 2018
Čas konání : 8.00 – 17.00 hod.
Místo konání : v prostorách SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník, U Jatek 8

 

Přehlídka středních škol SCHOLARIS ŠUMPERK

Termín konání : 6.11. 2018
Čas konání : 8.00 – 17.00 hod.
Místo konání : v prostorách Gymnázia Šumperk, Masarykovo nám. 8

 

Přehlídka středních škol SCHOLARIS PROSTĚJOV

Termín konání : 8.11. 2018
Čas konání : 8.00 – 17.00 hod.
Místo konání : v prostorách Společenského domu Prostějov, Komenského 6

 

Přehlídka středních škol SCHOLARIS PŘEROV

Termín konání : 14.11. 2018
Čas konání : 8.00 – 17.00 hod.
Místo konání : v prostorách Gymnázia Jana Blahoslava a SPgŠ Přerov, Denisova 3

 

Přehlídka středních škol SCHOLARIS OLOMOUC

Termín konání : 21. – 22. 11.  2018
Čas konání : 8.00 – 17.00 hod.
Místo konání : SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79

 

 

 

 
Exkurze na Informační a poradenské středisko pro volbu povolání PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Pondělí, 01 Říjen 2018 08:29

Ve dnech 19. a 25. září 2018 se třídy 8. A a 8. B zúčastnily přednášky o volbě povolání na ÚP v Šumperku.

Přednáška proběhla v informačním poradenském středisku (IPS). V úvodu jsme se dozvěděli, jaké služby a akce IPS nabízí. Přednášku zajistila prostřednictvím prezentace PhDr. Vladimíra Kašparová. Dále jsme byli informování o volbě povolání, především o charakteristických znacích povolaní, jako jsou např. pracovní obsah – činnost, pracovní prostředí, pracovní prostředky a pracovní cíle dané profese apod.

Rozebírali jsme také charakteristické znaky osobnosti a pokoušeli se na příkladech uvést, do jakých profesí se hodí jaké typy osobností apod.

V neposlední řadě jsme se dozvěděli, kde všude získat informace o dalším vzdělání po ukončení základní školy a především kde hledat informace na internetu. Žáci seznámeni s přijímacím řízením na SŠ. Ukázka vyplňování formulářů a testů, které zajišťuje Cermat.

V závěru přednášky jsme si mohli v přehledných pořadačích prolistovat informace o středních školách a učilištích z Olomouckého kraje, jednotlivých výstupních profilů studentů   a uplatnění v následných profesích na trhu práce.

Přednáška pro žáky osmých ročníků, kteří se pomalu začínají rozhodovat o tom, na jakou školu po ukončení základního vzdělání půjdou studovat, byla jistě velkým přínosem. Žáci získali nové informace, které jim jistě alespoň nepatrně ulehčí výběr a rozhodování o tom, na jakou školu si mají přihlášku v 9. ročníku podat.

Aktualizováno Úterý, 02 Říjen 2018 07:36
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL