Home Výchovná poradkyně
Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně: Mgr. Marie Baslerová

 

Konzultační hodiny: úterý od 13:00 do 15:00


Kontakt: Pevná linka: 583 236 330

 

 • Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:
  • práci s výchovně problémovými dětmi
  • spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti
  • spolupráci s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými dětmi
  • spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi
  • kariérní poradenství
 • Do pracovní náplně výchovného poradce patří mimo jiné:
 • V oblasti metodické a informační činnosti
  • metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc
  • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních, sociálních a jiných důvodů
  • informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů, o možnostech využití jejich odborných služeb
  • pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky
  • pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
  • podává návrhy na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
 • Ve specifické oblasti
  • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem
 • V oblasti volby povolání
  • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
  • zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli
  • je zodpovědný za správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek do středních škol

 Přednáška o volbě budoucího povolání na Úřadě práce v Šumperku PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Neděle, 03 Červen 2018 14:03

Přednáška o volbě budoucího povolání na Úřadě práce v Šumperku

 

Ve dnech 21. a 24. května 2018 se třídy 8. A a 8. B zúčastnily přednášky o volbě povolání na ÚP v Šumperku.

Přednáška proběhla v informačním poradenském středisku (IPS). V úvodu jsme se dozvěděli, jaké služby a akce IPS nabízí. Přednášku zajistila prostřednictvím prezentace PhDr. Vladimíra Kašparová. Dále jsme byli informování o volbě povolání, především o charakteristických znacích povolaní, jako jsou např. pracovní obsah – činnost, pracovní prostředí, pracovní prostředky a pracovní cíle dané profese apod.

Rozebírali jsme také charakteristické znaky osobnosti a pokoušeli se na příkladech uvést, do jakých profesí se hodí jaké typy osobností apod.

V neposlední řadě jsme se dozvěděli, kde všude získat informace o dalším vzdělání po ukončení základní školy a především kde hledat informace na internetu. Žáci seznámeni s přijímacím řízením na SŠ. Ukázka vyplňování formulářů a testů, které zajišťuje Cermat.

V závěru přednášky jsme si mohli v přehledných pořadačích prolistovat informace o středních školách a učilištích z Olomouckého kraje, jednotlivých výstupních profilů studentů   a uplatnění v následných profesích na trhu práce.

Přednáška pro žáky osmých ročníků, kteří se pomalu začínají rozhodovat o tom, na jakou školu po ukončení základního vzdělání půjdou studovat, byla jistě velkým přínosem. Žáci získali nové informace, které jim jistě alespoň nepatrně ulehčí výběr a rozhodování o tom, na jakou školu si mají přihlášku v 9. ročníku podat.
 
Výsledky přijímacího řízení 2017/2018 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Úterý, 29 Květen 2018 07:20

Výsledky přijímacího řízení 2017/2018

 

a) počet přijatých žáků na víceletá gymnázia:

 

z pátého ročníku

kolik přijatých z kolika přihlášených

ze sedmého ročníku

kolik přijatých z kolika přihlášených

Gymnázia

0 z 1

0

b) počet přijatých žáků na SŠ z devátých ročníků:

Gymnázia

Obchodní
akademie

Zdravotní
školy

Průmyslové
školy

Ostatní 
střední školy

Střední školy - učební obory

Celkem

12

2

1

16

9

6

46

c) počet přijatých žáků na SŠ (učební obor) z nižších ročníků

z osmého ročníku

1

 

 

Zpracovala: Mgr. Marie Baslerová, VP

29. 5. 2018

Aktualizováno Úterý, 29 Květen 2018 10:28
 
Zápisové lístky PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Čtvrtek, 15 Únor 2018 11:25

Zápisové lístky 2018

Zápisové lístky se budou vydávat zákonným zástupcům žáků 9. tříd v kanceláři školy u paní Špačkové. Zákonní zástupci svým podpisem potvrdí převzetí lístku.

 

Termíny vydávání jsou následující:

od pondělí 26. 2. 2018 do pátku 2. 3. 2018 denně od 7:00 do 15:00 hodin,

o jarních prázdninách (od 5. 3. 2018 do 9. 3. 2017)se zápisové lístky vydávat nebudou,

od pondělí  12. 3. 2018  do čtvrtka 15. 3. 2018 denně od 7:00 do 15:00 hodin.

Mimořádně prodloužená doba:

v úterý  27. 2.            od 7:00 do 17:00 hodin

 

Zdeněk Klimeš

ředitel školy

 

 
Informativní schůzka pro rodiče žáků 9. tříd PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Neděle, 12 Listopad 2017 17:52

Dne 21. 11. 2017 se ve školní jídelně ZŠ Ruda n. Mor. uskuteční informativní schůzka pro zákonné zástupce žáků 9. tříd za přítomnosti vedení ZŠ, výchovné poradkyně, třídních učitelů 9.A a 9.B. Začátek v 18:00 hod.

Program:

-          přijímací řízení na střední školy

-          informace o vyplňování formulářů a zápisového lístku

-          předání Atlasů školství s přehledem středních škol

-          individuální konzultace

Přijímací řízen na střední školy ve školním roce 2017 - 2018

Aktualizováno Pondělí, 11 Prosinec 2017 16:49
 
Scholaris - přehlídka SŠ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Pondělí, 11 Září 2017 07:34

Scholaris Šumperk

Přehlídka středních škol Scholaris Šumperk

Termín konání: 7. 11. 2017
Čas konání: 8:00 – 17:00 hod.

Místo konání: v prostorách Gymnázia Šumperk, Masarykovo nám. 8 (tam co obvykle)

Scholaris Olomouc

Přehlídka středních škol Scholaris Olomouc

Termín konání: 22. – 23. 11. 2017
Čas konání: 8:00 – 17:00 hod.

Místo konání: SŠ polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 (tam co obvykle)

Scholaris Přerov

Přehlídka středních škol Scholaris Přerov

Termín konání: 14. 11. 2017
Čas konání: 8:00 – 17:00 hod.

Místo konání: v prostorách Gymnázia Jana Blahoslava a SPgŠ Přerov, Denisova 3 (tam co obvykle)

Scholaris Prostějov

Přehlídka středních škol Scholaris Prostějov

Termín konání: 9. 11. 2017
Čas konání: 8:00 – 17:00 hod.

Místo konání: v prostorách Společenského domu Prostějov (tam co obvykle)

Scholaris Jeseník

Přehlídka středních škol Scholaris Jeseník

Termín konání: 1. 11. 2017
Čas konání: 8:00 – 17:00 hod.

Místo konání: v prostorách SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník, U Jatek 8 (tam co obvykle)

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další > Konec >>

Strana 1 z 7