Home Projekty Comenius
Comenius

V srpnu roku 2009 byl Národní agenturou pro evropské vzdělávací projekty schválen mezinárodní projekt Život napříč Evropou. Díky tomuto projektu budou žáci naší školy během následujících dvou let průběžně spolupracovat s žáky z Finska, Řecka, Itálie, Polska a Turecka.

Koncem ledna na naši školu zavítala vzácná návštěva - zástupkyně ze základní školy v Řecku a Finsku. Účelem jejich návštěvy bylo spolu s učiteli naší školy připravit mezinárodní projekt Comenius. Po několikadenní práci byl vytvořen návrh projektu s názvem Život napříč Evropou. Tuto koncepci jsme předložili Národní agentuře pro evropské vzdělávací projekty a několik měsíců čekali, zda bude projekt schválen.

Začátkem srpna přišla dobrá zpráva. Česká agentura projekt schválila. O kvalitě projektu svědčí také to, že Život napříč Evropou byl schválen také ve všech partnerských školách, které jsou do projektu zapojeny.

Žáci naší školy tak dostávají šanci spolupracovat a vyměňovat si názory, myšlenky a zkušenosti s žáky z Finska, Řecka, Polska, Itálie a Turecka.

Celý projekt bude trvat 2 roky. Komunikace bude probíhat v anglickém jazyce prostřednictvím internetu. Žáci budou například natáčet videoklip, ve kterém představí naši školu. Budou se ale také věnovat přírodě, slavným osobnostem a mnoha jiným tématům.

Na konci školního roku pak připraví výstavu, která přiblíží jejich celoroční práci široké veřejnosti.

Mgr. Hana HofschneiderováComenius - mezinárodní spolupráce PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Havlíček   
Pátek, 12 Říjen 2012 08:55


V týdnu od 14. do 21. září byla škola místem setkání partnerů v rámci mezinárodního projektu Comenius. V sobotu přijeli žáci z Weidhausenu v Německu a z Limasolu na Kypru. Hlavním komunikačním pracovním jazykem byla angličtina. Od pondělí do pátku byl připraven bohatý  program. V pondělí návštěva školy a potom odjezd do lanového centra v Olomouci. Na úterý byl připraven výlet do hlavního města, protože nevzít návštěvu do Prahy ? … Ve středu dopoledne se pracovalo ve škole a po obědě se jelo na prohlídku papírny ve Velkých Losinách. Ve čtvrtek program směřoval k mezinárodní módní přehlídce odpoledne ve škole. V publiku byli i rodiče našich žáků.

Právě rodičům patří velké poděkování za to, že umožnili uskutečnit podstatnou část projektu. Žáci z Kypru a z Německa totiž celý týden bydleli v rodinách našich žáků.   

Aktualizováno Pátek, 12 Říjen 2012 08:57
 
Heal the World úspěšně pokračuje PDF Tisk Email
Neděle, 10 Červen 2012 08:44

I ve druhém pololetí tohoto školního roku pokračoval projekt Comenius HEAL THE WORLD, díky kterému se 14 našich žáků ze sedmých a osmých tříd na týden podívalo do německé školy ve Weyhausenu.

Převážnou část druhé poloviny školního roku zpracovávali žáci nelehké téma – problémy životního prostředí. Na toto téma je těžké hovořit v českém jazyce, natož v angličtině. Žáci tvořili prezentace, ve kterých mimo jiné poukazovali na nejožehavější problémy regionu, jako je znečištění ovzduší vlivem spalování odpadu (PET lahve, pneumatiky,…) v kotlích na tuhá paliva nebo ohništích, znečištění vody v důsledku vylévaní odpadních vod do potoka či řeky, znečištění veřejných prostranství odhozenými odpadky aj. K dokreslení skutečného stavu použili žáci vlastní fotografie, které pořídili v blízkém okolí.

Ve svých prezentacích nejen pojmenovali problémy, ale také nastínili další vývoj – jak bude náš region vypadat, pokud my, obyvatelé, nezměníme své návyky.

Výsledek jejich několikatýdenní práce si můžete prohlédnout zde.

Koncem školního roku a začátkem nového pak budou vrcholit přípravy na příjezd žáků a učitelů z partnerských škol z Německa a Kypru. Toto setkání se uskuteční v polovině září 2012. Na vzácnou návštěvu se už všichni těšíme a věříme, že setkání žáků různých národností pomůže k odbourání předsudků, které tu a tam přetrvávají, a že naše škola obstojí ve srovnání s partnerskými školami.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Aktualizováno Neděle, 10 Červen 2012 18:50
 
Naši žáci jeli do Německa PDF Tisk Email
Sobota, 31 Prosinec 2011 08:54

Na přelomu listopadu a prosince se uskutečnila první schůzka žáků partnerských škol projektu Comenius Heal the World. V rámci projektu spolupracuje naše škola s německou školou z Weyhausenu a kyperskou školou z Limassolu. 14 žáků ze 7. a 8. ročníků strávilo v partnerské škole v Německu celý týden.

Žáci se dopoledne účastnili běžného vyučování. To jim poskytlo výbornou příležitost k poznání průběhu školního dne v partnerské škole. Odpoledne pro ně byly přichystány různé výlety, např. do Autostadtu nebo vědeckého muzea Phaneo. Zajímavé aktivity pro ně přichystaly také hostitelské rodiny – někdo šel na hokejový zápas, jiný zase hrál tenis.

Během setkání vytvořili účastníci setkání návrhy na logo projektu. Z návrhů pak žáci vybrali ten nejlepší, který bude po celou dobu trvání projektu používán jako oficiální logo projektu.

Hlavním cílem tohoto setkání bylo umožnit dětem komunikovat v anglickém jazyce a poznat německý vzdělávací systém a kulturu.

Rozpaky a obavy z neznámého na začátku setkání vystřídal na konci smutek z rozloučení. Nechyběly slzy, objetí a ujištění, že noví přátelé mezi sebou zůstanou v kontaktu přes internet.

Aktualizováno Sobota, 31 Prosinec 2011 12:56
 
Heal the World PDF Tisk Email
Neděle, 16 Říjen 2011 12:26

V červnu tohoto roku byl v rámci programu Comenius Národní agenturou pro evropské vzdělávací projekty schválen mezinárodní projekt partnerství škol Heal the World (Pojďme vyléčit svět). Díky tomuto projektu budou žáci naší školy během následujících dvou let průběžně spolupracovat s žáky z Německa a Kypru. Komunikačním jazykem je angličtina, což přispívá ke zlepšení jazykových dovedností našich žáků.

V letošním školním roce žáci natočí krátké video, ve kterém se pokusí zachytit svůj běžný den. Koncem listopadu se pak vybraní žáci zúčastní výjezdu do partnerské školy v německém Weyhausenu.

Vzhledem k názvu projektu budou hlavními tématy projektu ekologie a zdravý životní styl. Ekologii se žáci nebudou věnovat jen v celosvětovém měřítku, ale také v regionu. Pojmenují ekologické problémy různých ekosystémů světa a regionu a zaměří se na úvahy a návrhy, jak situaci zlepšit.

Začátkem školního roku 2012/2013 se uskuteční návštěva partnerů z Německa a Kypru v naší škole. Během setkání se žáci pokusí připravit módní přehlídku. Modely budou vyrobeny z recyklovaných materiálů (plastů, papíru, skla apod.)

Další aktivitou je album aktivit, které mohou přispět ke zlepšení fyzické kondice a tím ke zdravějšímu životnímu stylu.

Během návštěvy partnerské školy v kyperském Limassolu budou vybraní žáci prezentovat národní jídla. Tradiční receptury však budou upraveny dle zásad zdravého stravování.

Projekt Heal the World poskytuje žákům příležitost projevit svou kreativitu, individuální přístup k plnění jednotlivých projektových aktivit, zlepšení jazykových dovedností či zdokonalení se při práci s počítačem.

Pro více informací můžete navštívit oficiální stránky projektu www.healtheworld.info.

 

Mgr. Hana Hofschneiderová

koordinátor projektu

 

 

 

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

 

Aktualizováno Pátek, 28 Říjen 2011 05:41
 
Jaro ožilo PDF Tisk Email
Neděle, 30 Květen 2010 17:13

Během měsíců dubna a května se třeťáci zapojili do do celoevropského sledování stěhovavých ptáků. Hlavním cílem tohoto projektu bylo sledovat příchod jara prostřednictví sledování příletu stěhovavých ptáků ((vlaštovka, čáp bílý, kukačka, rorýs) a zaznamenávat tato pozorování na internet.

Mimo toho žáci zjišťovali o těchto ptácích různé dostupné informace (vzhled, potrava, hnízdění, počet mláďat....) a využívali nabyté znalosti v mezipředmětových vztazích.

Vyhledávali informace v encyklopediích, sestavovali tabulku s informacemi o jednotlivých ptácích a encyklopedický list, vytvářeli plakát, učili se orientovat v mapkách a číselných údajích na internetu, vzpomněli si na písničky o ptácích....

Žáci museli prokázat, že umějí využívat svoje vědomosti a dovednosti při činnostech napříč celým vyučováním.

Aktualizováno Pondělí, 31 Květen 2010 19:45
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL