Home O škole Školská rada
Školská rada při ZŠ Ruda nad Moravou

Zástupci pedagogů zvolení do školské rady

  1. Helena Blehová
  2. Martin Havlíček
  3. Iva Talianová

 

Zástupci rodičů zvolení do školské rady

  1. Martina Kučerová
  2. Helena Šimková
  3. Michael Vosika

 

Zástupci zřizovatele zvolení do školské rady

  1. Petra Horníčková
  2. Jana Lehárová
  3. Martin Ševčík


Zápis z jednání školské rady ZŠ Ruda nad Moravou dne 23. 9. 2019 PDF Print E-mail
Written by Martin Havlíček   
Thursday, 10 October 2019 08:06
There are no translations available.

Dokument PDF

 
Zápis z jednání školské rady ZŠ Ruda nad Moravou PDF Print E-mail
Written by Helena Pavelková   
Friday, 05 October 2018 12:11
There are no translations available.

 

1.10.2018, 16 hodin, sborovna školy
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1. Představení nového vedení školy, seznámení se stavem zaměstnanců:
celkem 43 zaměstnanců + 5 na MD, 29 pdg. + 14 správních.
2. Počet žáků k 30.9.2018 je 311, ve ŠD cca 70 žáků, ve ŠK 150.
3. Schválení výroční zprávy za školní rok 2017/2018:
schválili všichni přítomní.
4. Schválení dodatku č.1 (změna organizace vyučování, povinnost žáka vypnout mobilní a jiné záznamové zařízení při vstupu do školy a na akcích pořádaných školou) ke školnímu řádu ze dne 30.8.2017: schválili všichni přítomní.
5. Schválení ŠVP ze dne 1.9.2013 – výtvarná výchova (změna osnov), tělesná výchova (zařazení pobytového lyžařského výcviku do 7. ročníku), výchova k občanství (6. ročník zařazení adaptačního pobytu), zařazení volitelného předmětu technická praktika pro žáky 8. a 9. ročníků: schválili všichni přítomní.
6. Informace o zapojení školy do projektů „Inovace a gramotnosti“, „Inkluze v ZŠ Ruda nad Moravou“, Ovoce do škol, Mléko do škol.
7. Informace o uskutečněných materiálních a organizačních změnách: vybudování informačního systému školy, přemístěna oddělení ŠD (zavedení telefonické linky a interkomu), přesuny učeben, „zavedení“ odborné učebny Vv, vybudování a přemístění sborovny školy, zavedení (zprovoznění) telefonních linek k výchovné poradkyni a do kavárny školy.
Dokončení projektu „Školní dílna“.
Objednávka nových setů do tříd (lavice, židle, katedra, učitelská židle) – poděkování zřizovateli.
8. Požadavky na dovybavení: tabule do tříd 1. stupně, pylony na dvě IT umístěné ve skladu nádobí, nové protipožární vchodové dveře, výměna zářivek v tělocvičnách, vybavení sportovním nářadím a náčiním.
9. Požadavek směrem ke zřizovateli – doplnění zřizovací listiny, doplňková činnost by neměla být součástí hlavní činnosti – poskytování vzdělávání a výchovy.
10. Různé.
V Rudě nad Moravou 1.10.2018
Zapsala Mgr. Helena Pavelková

 

 

 
Dodatečná volba do školské rady PDF Print E-mail
Written by Martin Havlíček   
Wednesday, 19 September 2018 21:01
There are no translations available.

Dne 19. září 2018 proběhla dodatečná volba do školské rady.

Za odstupující Mgr. Marii Gintherovou,

byla zvolena Mgr. Helena Blehová

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 06:09
 
Zasedání školské rady PDF Print E-mail
Written by Martin Havlíček   
Thursday, 27 September 2018 06:09
There are no translations available.

proběhne v pondělí 1. října 2018 v 16:00 hodin ve sborovně školy.

Last Updated on Thursday, 27 September 2018 06:12
 
Výsledky voleb do školské rady PDF Print E-mail
Thursday, 23 November 2017 21:21
There are no translations available.

Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk
Sportovní 300, 789 63 Ruda nad  Moravou

 

Výsledky voleb do školské rady – zástupci rodičů


Zástupci rodičů zvolení do školské rady dne 21. 11. 2017

Martina Kučerová

Helena Šimková

Michael Vosika

 

Zástupci pedagogů zvolení do školské rady dne  16. 11. 2017.

Marie Gintherová

Martin Havlíček

Ivana Taliánová

V Rudě nad Moravou  20. 11. 2017

Zdeněk Klimeš, ředitel školy

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2