Home Projekty Inkluze v ZŠ
Inkluze v ZŠ Ruda nad Moravou
Základní škola Ruda nad Moravou realizuje projekt Inkluze v ZŠ Ruda nad Moravou, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006439”. Projekt je realizován v rámci výzvy OP VVV číslo 02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.

Plakát projektu