Home Projekty Gramotnosti inovativně
Gramotnosti inovativně

 

 

 

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000608  Datum zahájení:  01. 03. 2017  Datum ukončení: 29. 02. 2020  Celkové způsobilé výdaje: 34 124 502,95 Kč  Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu: 29 005 827,50 Kč   Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR: 5 118 675,45 Kč.

Cílem projektu je řešit podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí prostřednictvím aktivit. Velmi obtížnou oblastí se objevují nedostatky v gramotnosti žáků. Výzkumnými postupy ověříme používané i nové metody učení ve volnočasových aktivitách a pilotně ověříme inovativní postupy a metody. Volitelné aktivity dále umožní podpořit žáky i jejich okolí k získání podpory, zájmu a větší pohody v procesu přípravy pro povolání.

Výzkum zaměříme ke sledování podmínek prostředí rodin, ze kterého k nám žáci přicházejí. Nastavíme užší dialog mezi učiteli a žáky, ale také mezi učiteli a rodiči a dále pilotně ověříme metody na základě výzkumných procesů. Problémy, které chceme řešit, vznikají ve všech těchto úrovních. 

Projekt by měl posílit metodickou stránku pro učitele s aktuálním pohledem společnosti a uvolnit bariéry mezi žáky, podpořit funkční gramotnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zlepšit klima školy. Nastartujeme volnočasové aktivity pro posílení působení na žáka, na jeho nasměrování. Vzniknou tak nové cesty přístupu k žákovi a učitelé získají zkušenosti s rozšířenou možností působit na žáky, rovněž dojde k hlubšímu pochopení zejména žáků se ztíženými možnostmi pro vzdělávání. Navážeme spolupráci s dalšími školami, kterou podpoříme rozhled našich žáků.

Řešení je inovativní v komplexnosti přístupu k žákům, ale i pedagogům. Velmi inovativní je propojení podpory žáka ve spolupráci s rodinou tak, že budou zachyceny a primárně řešeny problémy hlouběji a rychleji již ve škole. Díky velmi rozsáhlé nabídce volnočasových aktivit a akcí pro rozvoj mohou žáci nedirektivní formou zkvalitňovat přípravu pro školu a budoucí zaměstnání.


manažer projektu: PaedDr. Hana Voborníková          finanční manažer: Ivana Zelená

telefon: 491 618 937                                                       telefon: 491 618 932

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                                               This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

PDF dokumentExkurze osmáků do Brna PDF Print E-mail
Written by Pavel Polák   
Monday, 11 June 2018 15:47
There are no translations available.

V pátek 1. června se 8. třídy naší školy vypravily v rámci projektu „Gramotnosti inovativně“ do Brna. Postupně jsme navštívili Planetárium, hrad Špilberk a Hudební scénu Městského divadla v Brně.

Návštěva Planetária zaujala všechny žáky díky videoprezentaci v sále Digitária. Při virtuální prohlídce byli přeneseni do míst, o kterých se jim pouze zdálo a do kterých se nikdy nedostanou. Před vstupem žáci využili venkovních atrakcí, které prověřily jejich získané znalosti z fyziky a matematiky.

Po občerstvení v brněnském centru jsme v dusnu překonali krátký výstup do kopce a ocitli se v areálu hradu Špilberk. Prohlídka místních kasemat doprovázená erudovaným výkladem mladého, ale zaníceného průvodce, který zaujal všechny přítomné, byla na vysoké úrovni.

Prostory hradu jsme následně využili k tomu, abychom zdokonalili svůj vzhled a přizpůsobili jej blížící se návštěvě divadla. Bouřka, která nás nečekaně přepadla při cestě do města, nás lehce zaskočila, ale neodradila od cíle. V těchto chvílích se naplno projevily dobré vztahy mezi žáky obou tříd, když se navzájem chránili před deštěm.

Muzikál „Horečka sobotní noci“ byl svým provedením jedinečný. Výtečné výkony herců a tanečníků nenechali nikoho chladným. Závěrečné patnáctiminutové „standing ovation“ potvrdilo nezapomenutelný zážitek.

Spokojené výrazy v obličejích účastníků zájezdu svědčili o jedinečnosti této akce. Návratu v pozdních večerních hodinách se nikdo nebránil.

Marie Baslerová, Pavel Polák

Ještě pár dalších fotografií.

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 20:43
 
" Gramotnosti inovativně" proběhla ve třídách 3.A a 5.A divadelním představením v Brně PDF Print E-mail
Friday, 08 June 2018 10:52
There are no translations available.

Dne 7. 6. 2018 proběhl program  v rámci projektu " Gramotnosti inovativně" ve třídách 3.A a 5.A.

Program byl realizován v brněnském divadle Radost. Divadelním představením " Beatles aneb Žlutá ponorka". Tento program byl přínosem pro žáky v rámci výuky  českého jazyka a anglického jazyka, hudební výchovy a výtvarné výchovy. Žákům byl přiblížen průběh  60 let. kdy heslem mládeže byla "Láska, ne válka!"
Divadelní program je plný tématické hudby, dynamických choreografií i tanečně divadelních etud. Tato léta se vyznačovala  obrovským rozvojem rockové hudby a byla spojována s květinovými dětmi. Úžasná doba volnosti, divoké hudby, nespoutanosti, lásky. Závěr programu  byl zakončen prohlídkou loutkového divadla.Zde děti mohly vidět loutky v nadměrných velikostech, které byly součástí před několika lety Brněnského  průvodu a získaly první místo. 

Průběh programu se dětem i pedagogům  líbil.

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 10:07
 
Finanční podpora vzdělávání PDF Print E-mail
Thursday, 22 February 2018 20:21
There are no translations available.

Škola v Rudě nad Moravou se účastní projektu Gramotnosti inovativně. Projekt podporuje téměř všechny oblasti života školy. Projekt by měl pokračovat až do roku 2020. V roce 2017 přinesl do rozpočtu školy celkem 1000000,-Kč.

Z toho vybavení elektronikou a pomůckami pro prioritní technické vzdělávání bylo ve výši 50000,- Kč. Projekt umožnil výrazně podpořit i realizaci exkurzí a absolvování programů v moderních vědeckotechnických centrech částkou ve výši 800000,-Kč. Divadla a kulturní vzdělávací pořady byly realizovány ve výši 85000,-Kč.

Projekt podporuje i vzdělávání učitelů, tvorbu metodických materiálů a také doplňuje mzdové prostředky do rozpočtu školy.

Zdeněk Klimeš, ředitel školy

PDF Dokument (200 kB)

Last Updated on Thursday, 22 February 2018 21:05