Home Školní jídelna Pro rodiče
Pár slov rodičům PDF Tisk Email
Napsal uživatel Michaela Gronychová   
Středa, 14 Září 2016 08:38

Společné stravování doma je základ

Pokud to jen trochu jde, hezky společně stolujme. Věřím, že během pracovních dnů není mnoho času ke společnému posezení u jídla. Je to škoda, ale jistě si to můžeme vynahradit o víkendu. Dříve bylo běžné, že se rodina sešla k jídlu u jednoho stolu. Jídelní stůl byl srdcem každého domu nebo bytu. Neměli bychom na to zapomínat ani dnes. Psychologové zdůrazňují, že společné stravování vytváří pocit rodinné pospolitosti a velmi prospívá vzájemné komunikaci. A není samozřejmě pochyb o tom, že pomáhá vytvářet správné stravovací návyky.

Prosím dbejte, aby strava Vašich dětí byla pestrá. Řada dětí přichází do školní jídelny a poprvé se setkává s potravinami a jídly, které dosud neměly možnost ochutnat. Dívají se  s nedůvěrou, kterou někdy jen těžce překonávají. K takovým potravinám patří kupodivu i různé druhy ovoce a zeleniny. Samozřejmě, že každému něco chutná více a něco méně, ale právě pestrost by měla být základem. Pestrost stravy je totiž nesmírně důležitá pro rozvoj dětského dospívajícího organizmu.

Vliv rodiny je zásadní. Tím hlavním, kdo děti formuje, jsme přeci my rodiče.

 

Pro vytváření postojů k potravinám nebo jejich chuťovým vlastnostem v dětství platí:

Strach z neznámé chuti můžeme oslabit opakovaným nenuceným kontaktem s potravinou. K tomu, aby dítě přijalo        potravinu za svou, potřebuje až jedenáct takových kontaktů.

Nejsnáze si dítě přivyká na sladkou chuť. Již kojenec přijímá sladkou chuť ( v přírodě rychlý a bezpečný zdroj energie )    jako velmi příjemnou a žádoucí.

Potraviny, jejichž konzumace je spojována s nevolností, s nemocí nebo zvracením, zařazují děti rychle mezi jídla, ke            kterým mají averzi. Často jsou pak takové potraviny odmítány po celý život.

Při vytváření postojů k potravinám nebo jejich chuťovým vlastnostem je významný i efekt sociální nápodoby. ( např.  Děti se nechávají ovlivnit svými spolužáky.)

Pokud je dítě nuceno konzumovat potravinu, která nepatří mezi jeho oblíbené, ale zdůrazňuje se její přínos pro zdraví,        může si postupně vytvořit dojem, že všechny tzv.zdravé potraviny jsou spíše nechutné, ale jsou " alespoň " zdravé.

Rodiče necítí většinou potřebu zdůrazňovat příznivý zdravotní účinek u potravin, jejichž konzumaci se dítě předem nebrání  ( banány, jablíčko apod.), ale zdůrazňují ji u " pochoutek " typu rybího tuku.

Děti by nikdy neměly být odměňovány za to, že opravdu zkonzumovaly celé jídlo.

V prostředí tržního hospodářství ovlivňuje děti a dospívající velmi silně reklama.

 

Zdroj: Studijní materiály ze školení "Stravování ve školních jídelnách z hlediska výživy"

 

Byli bychom rádi, kdybyste nám pomohli se získáním dětí pro zdravější stravovací návyky a zdravý životní styl, učili je vážit si lidské práce a hodnoty jídla. Naše kuchařky se snaží připravit chutné jídlo, protože prázdné talíře a spokojené děti jsou tou bezprostřední odměnou za jejich namáhavou práci.

 

Rozdílnosti mezi jídelnami jsou normální

Nepozastavujte se nad rozdíly, které jsou mezi školními jídelnami. Možná, že máte více dětí a ty chodí do několika různých jídelen a tak se setkali s odlišnými cenami obědů, termíny placení a způsoby odhlašování. Každá jídelna si tyto podmínky stanovuje podle svého konkrétního provozu. Rozdíly jsou také ve vybavení kuchyní a samozřejmě i ve složení pracovního kolektivu té které jídelny.

 

S dotazy a připomínkami za vedoucí jídelny

Pokud budete mít jakékoli připomínky, neváhejte se s nimi obrátit přímo na vedoucí školní jídelny. Když bude komunikace mezi Vámi rodiči a vedoucí školní jídelny založená na otevřenosti a důvěře, bude to ten nejlepší základ vzájemných vztahů. A zatím vším bychom měli vidět zdravé a spokojené dítě.

 

Gronychová Michaela, vedoucí školní jídelny

Aktualizováno Čtvrtek, 16 Srpen 2018 19:14