Home Školní jídelna Stravujte se v jídelně
Proč se stravovat ve školní jídelně ? PDF Print E-mail
Written by Michaela Gronychová   
Wednesday, 14 September 2016 08:43
There are no translations available.

Je průzkumy dokázáno, že oběd ve školní jídelně je často jediným teplým jídlem dětí za den.


1. CENA OBĚDA

Stravování ve školní jídelně je finančně dostupné. Dle přílohy k vyhlášce č.107/2005 Sb. jsou do věkových skupin strávnicí zařazování na dobu školního roku,ve kterém dosahují příslušného věku. Školním rokem se rozumí od 1.září stávajícího roku do 31.srpna následujícího roku.

Strávníci  7-10 let ……………...22,- Kč

Strávníci 11-14 let……………...25,- Kč

Strávníci 15 a více let…………..28,- Kč


Za tuto cenu žáci obdrží polévku, hlavní jídlo a nápoj, případně doplněk stravy např. zeleninový salát, kompot, ovoce … Rodiče hradí pouze náklady na potraviny. Ostatní náklady : mzdová a věcná režie jsou dotovány.

Strávníci  ZŠ přesnídávka pro všechny věkové kategorie………..15,- Kč


2. ZDRAVÍ / PESTROST

Školní jídelna sledováním tzv. Spotřebního koše potravin garantuje rovnoměrné zastoupení všech živin, které vyvíjející se organismus dětí potřebují. Spotřební koš sleduje množství průměrné měsíční spotřeby jednotlivých druhů potravin pro jednotlivé věkové skupiny strávníků. Tyto hodnoty jsou stanoveny ve vyhlášce č.107/2005 Sb. o školním stravování. Je rovněž důležité dodržovat Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši, tj. doporučení pro sestavování jídelního lístku ve školních jídelnách. Pestrost stravy je nesmírně důležitá pro rozvoj dětského dospívajícího organismu. Stereotyp, který představuje např. hamburger v housce, hranolky s kečupem, vlašský salát s rohlíkem, párek v rohlíku, špagety s kečupem a uzeninou atd. může velmi často vést k obezitě, popřípadě chronickým nemocem či civilizačním chorobám.

 

3. KVALITA / PROFESIONALITA

Školní jídelna je povinna připravovat stravu z nezávadných surovin a dbát na dodržování správných technologických postupů. Jídlo ve školní jídelně je vydáváno bezprostředně po uvaření, s maximálním respektem k přísným hygienickým předpisům. Strávník má jistotu, že nekonzumuje ohřívané zbytky z předešlého dne. Naprosto nemyslitelné je riziko konzumace jídel smažených na přepáleném, několikrát použitém oleji. Stravovací službu zabezpečuje kvalifikovaný odborný personál.

 

4. PREVENCE / ZDRAVÉ NÁVYKY

Školní stravování je součástí školského výchovného systému, tj. učí správným stravovacím návykům a současně zdravému životnímu stylu.  Správná výživa zajišťuje tělu pravidelný a dostatečný příjem energie a všech živin, které jsou důležité pro zdravý růst a vývoj organizmu, a tím slouží k udržení kondice po celý život. Optimální strava a pravidelná fyzická aktivita zabraňují vzniku zdravotních problémů.

 

5. KONTROLA / BEZPEČNOST

Je zajištěna naprostá bezpečnost přípravy pokrmů dle hygienických předpisů. Školní jídelny jsou pravidelně kontrolovány pracovníky hygienických stanic. Ve školních jídelnách jsou též prováděny kontroly veřejnými a státními institucemi, což současně dává významné záruky kvality školního stravování.

 

V letošním roce proběhla kontrola na dodržování výživových norem ( spotřební koš ), hygienických předpisů a jídelníčků, které se hodnotily podle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši.

Závěr: Naše jídelní lístky jsou na výborné úrovni.

 

Gronychová Michaela, vedoucí školní jídelny

Last Updated on Thursday, 16 August 2018 17:50