Home Projekty Rozvoj čtenářství a cizích jazyků
Rozvoj čtenářství a cizích jazyků

Základní škola Ruda nad Moravou realizuje projekt  „Rozvoj čtenářství a cizích jazyků na ZŠ Ruda“ (v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) v v období od září do prosince 2015.  Celkové náklady projektu jsou  989 456,- Kč. Projekt je složen ze tří částí. Hlavní částí projektu jsou jazykově-vzdělávací pobyty  pro žáky – v Anglii pro 40 žáků a v Německu pro 10 žáků. Další součástí jsou    jazykové kurzy pro pedagogy a podpora čtenářské gramotnosti v českém jazyce.Čtenářské dílny 7. ročník PDF Tisk Email
Napsal uživatel Lenka Hulíková   
Neděle, 13 Březen 2016 14:15

V letošním školním roce se i naše škola zapojila do projektu „Výzva 56“, jehož součástí je i zaměření se na rozvoj čtenářské gramotnosti. V rámci tohoto projektu bylo zakoupena celá řada knih různých žánrů, a to jak z řad klasických autorů české i světové beletrie, tak i představitelů současné literatury, tudíž si na své může přijít každý čtenář.

Během čtenářských dílen si žáci mohli vybrat jakýkoliv z nabízených titulů. V průběhu dílen měli vždy za úkol soustředit při čtení pozornost na určitý zadaný jev – na hlavní hrdiny příběhů, jejich vlastnosti, vztahy mezi postavami, prostředí, kde se příběh odehrává apod. Srovnávali také životy postav v knihách se svými vlastními příhodami a zážitky, nacházeli řadu podobností, ale i rozdílů. Žáci pracovali samostatně, ale i ve skupinkách, sdíleli své zážitky z četby ve dvojici i v kruhu třídy, vypracovávali různé pracovní listy a pracovali s celou řadou aktivizačních metod, které se snaží působit na rozvoj čtenářské gramotnosti. V některých hodinách se věnovali samostatnému -tichému čtení, kdy každý žák čte svým vlastním tempem a podle svých čtenářských dovedností. V jiných jsme se věnovali čtení hlasitému – kolektivnímu, kdy žáci četli jednu společnou knihu (ukázku z knihy).

Žáci projevovali o čtení zájem, v dílnách se jim dařilo zapojovat fantazii, byli aktivní a kreativní. Někteří již dočetli svou knihu do úplného konce, jiní k tomuto cíli teprve směřují, ale jsou i tací, kteří již vystřídali knížek několik. Dílny čtení se tedy, myslím, dobře zdařily a daří, a proto budeme v jejich realizaci se žáky nadále pokračovat a doufat, že zájem o knížky a čtení u dětí ještě více posílíme.

Lenka Hulíková

 

Aktualizováno Neděle, 13 Březen 2016 14:20
 
Augsburg 9.- 13. 11. 2015 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Helena Blehová   
Úterý, 01 Prosinec 2015 08:31

Augsburg 9. 11 – 13. 11. 2015

Ve dnech 9. – 13. 11. 2015 se skupina 10 žáků a 2 učitelky zúčastnili kurzu v Augsburgu. Žáci byli vybráni podle školou stanovených kritérií. V rámci projektu absolvovali 10 hodin kurzu německého jazyka na DID Institutu v bavorském Augsburgu, ležícího nedaleko Mnichova.

Žáci se v dopoledních hodinách účastnili výuky na jazykové škole. Cílem bylo prohloubit si znalosti v německém jazyce a umění komunikovat v běžných životních situacích a seznámit se s životem a kulturou Německa. K tomu byla vybrána témata: škola, potraviny, povolání, oblékání, hotel a pošta. V gramatice absolvovali výuku o stavbě věty a procvičili si používání podstatných a přídavných jmen. Kurz byl zpestřen různými interaktivními hrami, křížovkami, rozhovory a posláním pohledu na poště v Augsburgu. Žáci si rozšířili své znalosti a uvědomili si, že je potřeba stále se učit a doplňovat si slovní zásobu, aby byli schopni se začlenit a komunikovat v cizím jazyce v neznámém prostředí.

V pondělí 9. 11. Brzy ráno jsme vyjeli z Rudy nad Moravou do německého města Augsburg (250 tis. obyvatel). Žáci byli plni očekávání z nového prostředí i pobytu v rodinách. Obavy z neznámého se brzy ukázaly jako zbytečné a poslední dny se již žáci v novém prostředí a hostitelských rodinách cítili sebevědoměji. Toto sebevědomí podpořila také samostatnost při cestě do školy z hostitelských rodin a zpět. Žáci po příjezdu obdrželi průkazky MHD Augsburg a sami se od úterý dopravovali MHD po městě. Zprvu doprava autobusem nebo tramvají po městě byla pro některé stresující, ale ukázalo se, že si naši žáci v běžných situacích dovedou poradit a domluvit se v cizím jazyce.

Odpoledne byl pro žáky přichystán rozmanitý program. V úterý 10. 11. jsme navštívili historické centrum Augsburgu, s výkladem v německém jazyce od lektorky z DID Institutu jsme si prohlédli Zlatý sál radnice, Gotický dóm a Fugerrei – nejstarší sociální bydlení na světě.

Ve středu 11. 11. jsme absolvovali cestu vlakem do Mnichova (necelá hodina). Zde jsme si prohlédli Mariánské náměstí, Starou i Novou radnici, kostel sv. Petra a nejznámější pamětihodnost Mnichova Frauenkirche. Někteří žáci jeli poprvé metrem – nezapomenutelný zážitek.

Ve čtvrtek 12. 11. jsme po výuce navštívili další památky Augsburgu. Zejména kostel sv. Oldřicha a Augsburger Puppenkiste – muzeum loutek.

V pátek jsme se rozloučili s rodinami a využili jsme dopoledne k návštěvě City Galerie (obchodní centrum) v centru Augsburgu, kde si mohli žáci koupit nějaké drobnosti a suvenýry a radostný návrat domů.

Večer žáci strávili v hostitelských rodinách, kde pro ně přichystaly rodiny zajímavé aktivity a žáci mohli poznat běžný život německé rodiny. V rodinách byli žáci nuceni komunikovat v německém jazyce.

Hlavním cílem bylo umožnit dětem komunikovat v německém jazyce a seznámit se s kulturou, vzděláváním, multikulturním prostředím a životem v Německu na vlastní kůži. I přes počáteční obavy z neznámého a nového prostředí si žáci odnesli plno nových znalostí, zážitků a dojmů. Všichni byli spokojeni a nadšeni poznáním Augsburgu a Mnichova. A snad přímo neocenitelná je skutečnost, že tuto možnost mohli díky dotačnímu programu využít bez ohledu na finanční zázemí v rodinách

Aktualizováno Neděle, 31 Leden 2016 21:44