Home
Nový "exponát" PDF Tisk Email
Napsal uživatel Martin Havlíček   
Čtvrtek, 14 Červen 2012 21:37

V uplynulých dnech se rozrostla fyzikální sbírka o zajímavý exponát. Model Teslova transformátoru vyrobený žákem deváté třídy Jirřím Cékrem.

Jirka je živým důkazem vlastního růstu. Na základě vstřebávání vyhledávaných informací a jejich následném použití při realizaci projektů, které se mnohým jeví jako nesmyslné oťukávání slepých uliček na cestě poznání. Výsledkem je čtyřletý řetěz výrazných úspěchů v okresní elektrotechnické soutěži či celostátním soutěžení solárních vozítek "Napájeni Sluncem". Klikatá je cesta k fungujícímu zařízení. Poděkování za pomoc, podporu a trpělivost zaslouží především Jirkovi rodiče.

Jeho dosavadní modelářská činnost vyústila v kvalitní řemeslné zpracování exponátu, spojené s  velkým objemem znalostí elektrotechniky na úrovni střední školy.

Teslův transformátor je  vzduchový transformátor pracující na svém rezonančním kmitočtu. Slouží obvykle k výrobě velmi vysokého napětí. Primární vinutí tvoří pár závitů tlustého drátu, sekundární vinutí pak několik stovek až tisíc závitů tenkého drátu v jedné vrstvě na válcové kostře. Jedná se vlastně o dva induktivně vázané rezonanční obvody. Aby docházelo k maximálnímu přenosu energie z primárního obvodu do sekundárního je třeba primární obvod naladit na tentýž kmitočet.
Vysokonapěťový  zdroj začne nabíjet kondenzátor - a když napětí překročí elektrickou pevnost vzduchu, v jiskřišti přeskočí jiskra, která na okamžik připojí kondenzátor k primární cívce a energie elektrického pole se přemění na magnetické pole kolem primáru. Při zániku magnetického pole se část energie "přelije" do sekundárního obvodu a část se vrátí zpět do kondenzátoru. Na sekundáru vznikají tlumené kmity. Pokud je indukované napětí dostatečné, dochází k sršení do vzduchu. Takto vzniklé vf napětí má jiné vlastnosti než z klasických vn zdrojů. Lze s ním rozsvěcet na dálku různě plynem plněné trubice a předvádět  spoustu dalších efektů známých z "plazmové koule". Dokonce ani "nekope" (proud vlivem vysoké frekvence teče po povrchu těla), zato vás však může nepříjemně popálit - je třeba být maximálně opatrný.

Aktualizováno Pondělí, 25 Červen 2012 07:35