Home O škole Charakteristika školy
Charakteristika školy

Základní škola v Rudě nad Moravou je úplnou základní školou. Je spádovou školou pro
děti, které se učí na 2. stupni ZŠ. Spádový region je historicky daný od počátků školství v
Rudě nad Moravou. Cílem školy je pracovat tak, aby rodiče, kteří z různých důvodů nemají
možnost volby školy, byli přesvědčeni, že i tak bude o jejich dítě ve škole dobře postaráno,
že si "vybrali" správně. Školní klub nabízí sportovní, technické a výtvarné vyžití.