Home Školní klub
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Přehled zájmových útvarů ŠK pro školní rok 2019/2020
název zkratka vedoucí čas.rozpětí
Čtenářský klub ČtK Mgr. Soňa Krestová po 12:50 - 13:35 h
út 13:10 - 13:55 h
Čtenářský klub ČtK Mgr. Barbora Gvozdenovič út 14:00 - 15:30 h
Klub sociálních a občanských dovedností
(práce se školním časopisem)
ŠkČ Mgr. Marie Baslerová st 13:45 - 15:15 h
Klub komunikace v anglickém jazyce KAJ Mgr. Veronika Reischlová út 14:00 - 15:30 h
Keyboard HN Mgr. Petra Novotná čt 12:30 - 17:30 h
Keramický kroužek Ker Mgr. Veronika Reischlová
Mgr. Jaroslav Vykonal
po 14:00  - 15:30 h
st 14:00  - 15:30 h
čt 14:00  - 15:30 h
Softball I. Sofb I Mgr. Ondřej Vykydal út 14:00 - 15:30 h
Softball II. Sofb II Mgr. Ondřej Vykydal čt 13:50 - 15:20 h
Florbal I. Flor I Mgr. Ondřej Vykydal pá 13:50 - 15:20 h
Florbal II. Flor II Mgr. Ivana Danielová čt, pá 14:00 - 15:30 h
Basketbal Bask Mgr. Pavel Polák út    6:30 - 7:30 h
15:00 - 16:30 h
st   15:00 - 16:30 h
čt     6:30 - 7:30 h
pá    6:30 - 7:30 h
Míčové hry Mgr. Pavel Polák čt 13:30 - 15:00 h
Modelář Mod Mgr. Martin Havlíček čt 13:45 - 15:45 h
Stolní tenis ST Mgr. Milan Mazák st 13:45 - 15:45 h
Hudební kroužek HK Mgr. Alena Raková
Ivana Kotrašová
po 14:00 - 15:30 h
Klub zábavné logiky a deskových her KLH Ivana Kotrašová út 15:00 - 15:45 h
čt 15:15 - 16:00 h
Simona Gronychová po 7:00 - 7:45 h
út 7:00 - 7:45 h
Mgr. Ivana Danielová st 7:00 - 7:45 h
čt 7:00 - 7:45 h
Přírodovědný klub Přk Mgr. Eva Wolfová čt 13:30 - 15:00 h
Přehled nepovinných předmětů
název pro třídy zkratka vyučující čas.rozpětí
Informatika 6. - 9. ročník INFN Mgr. Martin Havlíček pá 14:10 - 14:55 h
Náboženství 1. - 9. ročník NABN Mgr. Lenka Nezbedová út 12: 45 - 13:30 h
čt 13:15 - 14:00 h
14:10 - 14:55 h
Seminář z AJ 6. ročník SAJ6 Bc. Michal Pospíšil po 14:10 - 14:55 h
Seminář z ČJ 7. ročník SČJ7 Mgr. Alena Raková po 7:00 - 7:45 h
Seminář z ČJ 8. ročník SČJ8 Mgr. Barbora Gvozdenovič út 7:00 - 7:45 h
Seminář z ČJL,
příprava na PZ
9. ročník SČJ9 Mgr. Marie Baslerová st 7:00 - 7:45 h
čt 7:00 - 7:45 h
Seminář z M 7. ročník SM7 Mgr. Iva Kleinová st 13:45 - 14:30 h
Seminář z M 8. ročník SM8 Mgr. Helena Blehová st 7:00 - 7:45 h
Seminář z M,
příprava na PZ
9. ročník SM9 Mgr. Helena Blehová po 7:00 - 7:45 h
pá 7:00 - 7:45 h
Přehled povinně volitelných předmětů
název pro třídy zkratka vyučující
Informatika 8. - 9. ročník IN Mgr. Pavel Polák, Mgr. Martin Havlíček
Příprava pokrmů
a pěstitelství
8. - 9. ročník PPP Mgr. Petra Hӧnigová, Mgr. Eva Wolfová
Technická praktika 8. - 9. ročník TEP Mgr. Milan Mazák

 

Ruda nad Moravou 9.9.2019                                                      Mgr. Helena Pavelková, ředitelka školy

Last Updated on Monday, 04 November 2019 11:12