Home Tělocvičny
Informace k pronájmu tělocvičen ZŠ Ruda nad Moravou PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Informace k pronájmu tělocvičen ZŠ Ruda nad Moravou
Tělocvičny jsou pronajímány na základě podpisu smlouvy o pronájmu mezi nájemcem a pronajímatelem, tzn. ředitelkou ZŠ Ruda nad Moravou.
Nájemce si s pronajímatelem dohodne dny a časy pronájmu, zvolí si požadovanou tělocvičnu a tuto dohodu písemně potvrdí.
Dále bude nájemci, zodpovědné osobě, po předložení občanského průkazu a na základě podpisu zapůjčen klíč od zadního vchodu do budovy základní školy, směrem k tělocvičnám.
Upozorňuji, že od 24.9.2018 je nainstalován nový zámek a původní klíč z předchozího období je již nefunkční!
V Rudě nad Moravou 3.9.2018 Mgr. Helena Pavelková, ředitelka školy
Tělocvičny jsou pronajímány na základě podpisu smlouvy o pronájmu mezi nájemcem a pronajímatelem, tzn. ředitelkou ZŠ Ruda nad Moravou.
Nájemce si s pronajímatelem dohodne dny a časy pronájmu, zvolí si požadovanou tělocvičnu a tuto dohodu písemně potvrdí.
Dále bude nájemci, zodpovědné osobě, po předložení občanského průkazu a na základě podpisu zapůjčen klíč od zadního vchodu do budovy základní školy, směrem k tělocvičnám.
Upozorňuji, že od 24.9.2018 je nainstalován nový zámek a původní klíč z předchozího období je již nefunkční!
V Rudě nad Moravou 3.9.2018
Mgr. Helena Pavelková, ředitelka školy

 

Last Updated on Sunday, 21 October 2018 20:24