Home
Asistent pro výuku cizích jazyků na naší škole PDF Tisk Email
Napsal uživatel Draha Hošková   
Úterý, 02 Leden 2018 08:32

V závěru loňského roku (2 týdny v listopadu a 2 týdny v prosinci) posílil náš školní učitelský tým asistent pro výuku cizích jazyků pan C. M. Ramsey. Jeho spontánní a přátelský projev oživil především vyučovací hodiny anglického jazyka ve 3. - 9. ročníku a umožnil žákům vnímat angličtinu nejen pomocí mluveného slova, ale také pomocí jeho vtipných "hereckých" výstupů, vedoucích ke zvýšení zájmu a pozornosti posluchačů. Vhodně zvolená témata vyučovacích hodin, pečlivá příprava ve spolupráci s vyučujícími, účelně zvolené učební pomůcky a především trpělivá práce p. Ramsey umožnili všem žákům aktivně se zapojovat do aktivit v hodině. Počáteční obavy rychle zmizely a žáci v mnoha případech zjistili, že jsou na tom s jazykovou vybaveností lépe, než si možná mysleli. V angličtině komunikovali na různá témata, nakupovali, popisovali předměty, denní zvyky, jídlo, obec i mapu Velké Británie, seznamovali se s vánočními tradicemi v anglicky mluvících zemích i ve Venezuele. V hodinách německého jazyka tvořili rozhovory v němčině, v českém jazyce srovnávali stavbu anglické a české věty, vyzkoušeli si, jak by mohla vypadat hodina fyziky, přírodopisu, zeměpisu či dějepisu vedená v angličtině, v tělesné výchově používali anglické názvosloví, ve výtvarné výchově se pokoušeli své výtvory anglicky popsat nebo si v hudební výchově zazpívali písničky v různých jazycích. S osmáky a deváťáky si p. Ramsey zahrál stolní tenis, s dětmi i dospělými si přátelsky povídal na chodbách či v jídelně, neodmítl ani společné foto. Pro žáky i pro dospělé bylo působení p. Ramsey skvělou příležitostí k využití naučených jazykových dovedností a výbornou motivací k dalšímu učení se cizím jazykům. Děkujeme a těšíme se na další setkání.