Home O škole Projekt Příklady dobré praxe
Projekt Příklady dobré praxe PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marie Baslerová   
Středa, 13 Prosinec 2017 10:21

Projekt Příklady dobré praxe

V rámci projektu Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj (IVOK) se na naší škole skutečnilo natáčení videa Příklady dobré praxe. Záštitou byl tajemník ústavu PhDr. René Szotkowski, Phd.D. z PdF UP Olomouc. Natáčení s hlavními aktéry se uskutečnilo v úterý 31. 10. 2017 ve 4.A. Kameramani zachytili vyučovací hodinu matematiky. Ve výuce se zaměřili na integraci žáků se specifickými poruchami a podpůrnými opatřeními .  Profesionální práce třídní učitelky p. Meluzínové a asistentky pedagoga p. Kučerové se zhodnotila příjemnou atmosférou a nadšenými dětmi, které týmově spolupracovaly. Skupinová práce se prolínala celou vyučovací hodinou. Každé dítě mělo šanci ukázat své znalosti a vědomosti.

Toto video bude v praxi nápomocno budoucím pedagogům při výuce na PdF UP.