Home Školní družina
Školní družina PDF Tisk Email

Tel.: 583 236 330, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

IZO ŠD: 120300460

Tři oddělení s volnočasovými aktivitami dětí.

Provoz: - pracovní dny, v době 6:30 - 16:00 hodin.

I. oddělení - Ivana Kotrašová

II. oddělení - Simona Gronychová

III. oddělení - Mgr. Ivana Danielová

Školní družina, jež  je zřízena při naší škole, využívá pro svoji činnost prostory, které se nacházejí v přízemí školy. Provoz je organizován jako ranní a odpolední blok, jenž zajišťuje docházku dětí od 6:30 do 7:45 a od 11:40 do 16:00 hodin. Má 3 oddělení, práci jednotlivých oddělení zabezpečují tři vychovatelky. Jednotlivá oddělní školní družiny mají k dispozici prostorné místnosti, zajišťující velmi dobré pracovní prostředí pro různorodou činnost žáků. K dispozici jsou dále dvě tělocvičny, hřiště a ostatní vhodné prostory, které svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Velký prostor je věnován pobytu dětí na školním hřišti. Činnost školní družiny se zaměřuje na všestranný rozvoj schopností a dovedností žáků. Důraz je kladen na pohybovou výchovu, rozvoj motoriky, rozumovou výchovu a estetickou výchovu, vztah k přírodě.

Pro zpestření programu zajišťuje školní družina pracovní dílny, přednášky odborníků, výchovně vzdělávací exkurze a v rámci své činnosti zřizují pro uspokojení individuálních potřeb dětí a rozšiřování jejich dovedností a schopností zájmové kroužky.

ŠVP Školní družiny.

Uvolnění ze Školní družiny.

Vnitřní řád Školní družiny.