Home
Co nového ve škole
Robotiáda Brno 2018

Dne 16. února 2018 se náš školní robotický tým zúčastnil na Moravě největší robotické soutěže pořádané pro žáky základních škol, ve VIDA! Science centru v Brně. Soutěžních jízd v naší kategorii sledovačů čáry postavených ze stavebnice Lego Mindstorm se zúčastnilo 60 robotických týmů. Oproti jiným soutěžím jsme se museli vypořádat s novými typy úloh. Robot musel sledovat čárou vyznačenou dráhu, musel mít viditelné červené tlačítko STOP a musel sám zastavit v cílovém koridoru. Hodnotil se nejlepší čas ze tří pokusů. Velké prostory Vida! centra zaplnilo téměř 600 účastníků soutěží. Časy startů byly předem přesně stanoveny, nenastoupení znamenalo ztrátu pokusu. K soutěžní dráze jsme chodili do patra. Každá jízda byla spíše loterií, než jistotou. Nakonec se dívčímu týmu ve Složení Julie Nováková 8.B a Marie Matýsová 9.B podařilo obsadit, až třetí úspěšnou jízdou 18. místo. Chlapecký tým prolomil počáteční smůlu již druhým pokusem a získal pěkné 9. místo. Byla to pro nás nová dobrá zkušenost z opravdu velké soutěže.

Fotky ze soutěže

 
Finanční podpora vzdělávání

Škola v Rudě nad Moravou se účastní projektu Gramotnosti inovativně. Projekt podporuje téměř všechny oblasti života školy. Projekt by měl pokračovat až do roku 2020. V roce 2017 přinesl do rozpočtu školy celkem 1000000,-Kč.

Z toho vybavení elektronikou a pomůckami pro prioritní technické vzdělávání bylo ve výši 50000,- Kč. Projekt umožnil výrazně podpořit i realizaci exkurzí a absolvování programů v moderních vědeckotechnických centrech částkou ve výši 800000,-Kč. Divadla a kulturní vzdělávací pořady byly realizovány ve výši 85000,-Kč.

Projekt podporuje i vzdělávání učitelů, tvorbu metodických materiálů a také doplňuje mzdové prostředky do rozpočtu školy.

Zdeněk Klimeš, ředitel školy

PDF Dokument (200 kB)

 
Olympiáda v anglickém jazyce, 29.1.2018

Dne 29. ledna 2018 se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce na 2. stupni Základní školy v Rudě nad Moravou.

Soutěž byla připravena pro dvě kategorie, žáci 6. a 7. ročníků soutěžili v první kategorii a 8. a 9. ročníky ve druhé. Žáci museli prokázat své znalosti v jednotlivých jazykových disciplínách, např. doplňování informací na základě poslechu a čtení textu. Své konverzační schopnosti a rozsah slovní zásoby uplatnili soutěžící v mluveném projevu o vylosovaném tématu a při popisu obrázku.

V 1. kategorii si nejlépe vedla Denisa Mitášová (7.A), 2. místo obsadila Josephina Reichlová  (7.B) a 3. místo získala Zuzana Kamlarová (7.B). Druhou kategorii nejlépe reprezentovali Markéta Roudenská (8.A), Matěj Höhl (8.A) a Marie Matýsová (9.B).

Všichni zúčastnění žáci se zhostili nelehkých úkolů s odvahou a se ctí. Patří jim pochvala a poděkování.

 
Recitační soutěž na 1. stupni

Ve středu 24. ledna 2018 se na  1. stupni naší školy uskutečnila recitační soutěž.

Umělecké výkony byly velice vyrovnané a porota měla velice těžké rozhodování.

A jak nakonec všechno dopadlo?

1. třída :1. místo - Jakub Dosoudil  2. místo - Tereza Šimková  3. místo - Šimon Brokeš

2. třída :1. místo - Veronika Pátková 2. místo - Karoína Bednaříková 3. místo - Martina Taliánová

3. třída :1. místo - Laura Markovičová 2. místo -  Viktorie Káčerková 3. místo - Tamara Danielová

4. třída :1. místo - Štěpán Pařenica 2. místo -  Elena Pavelková 3. místo - Štěpán Daniel

5. třída :1. místo -  Simona Gronychová 2. místo - Pavlína Šilarová 3. místo - Kateřina Kotrašová a Martin DvořákVítězům blahopřejeme!

 

 
Asistent pro výuku cizích jazyků na naší škole

V závěru loňského roku (2 týdny v listopadu a 2 týdny v prosinci) posílil náš školní učitelský tým asistent pro výuku cizích jazyků pan C. M. Ramsey. Jeho spontánní a přátelský projev oživil především vyučovací hodiny anglického jazyka ve 3. - 9. ročníku a umožnil žákům vnímat angličtinu nejen pomocí mluveného slova, ale také pomocí jeho vtipných "hereckých" výstupů, vedoucích ke zvýšení zájmu a pozornosti posluchačů. Vhodně zvolená témata vyučovacích hodin, pečlivá příprava ve spolupráci s vyučujícími, účelně zvolené učební pomůcky a především trpělivá práce p. Ramsey umožnili všem žákům aktivně se zapojovat do aktivit v hodině. Počáteční obavy rychle zmizely a žáci v mnoha případech zjistili, že jsou na tom s jazykovou vybaveností lépe, než si možná mysleli. V angličtině komunikovali na různá témata, nakupovali, popisovali předměty, denní zvyky, jídlo, obec i mapu Velké Británie, seznamovali se s vánočními tradicemi v anglicky mluvících zemích i ve Venezuele. V hodinách německého jazyka tvořili rozhovory v němčině, v českém jazyce srovnávali stavbu anglické a české věty, vyzkoušeli si, jak by mohla vypadat hodina fyziky, přírodopisu, zeměpisu či dějepisu vedená v angličtině, v tělesné výchově používali anglické názvosloví, ve výtvarné výchově se pokoušeli své výtvory anglicky popsat nebo si v hudební výchově zazpívali písničky v různých jazycích. S osmáky a deváťáky si p. Ramsey zahrál stolní tenis, s dětmi i dospělými si přátelsky povídal na chodbách či v jídelně, neodmítl ani společné foto. Pro žáky i pro dospělé bylo působení p. Ramsey skvělou příležitostí k využití naučených jazykových dovedností a výbornou motivací k dalšímu učení se cizím jazykům. Děkujeme a těšíme se na další setkání.

 
Týden na sněhu 2018: 12.2. - 16.2.2018

Ve dnech od 12. 2 . – 16. 2. 2018 se žáci 4. a 7. ročníků zúčastnili každoroční akce „Týden na sněhu“. Během týdenního kurzu zdokonalovali žáci své lyžařské a snowboardové dovednosti.

Žáci byli rozděleni celkem do pěti skupin – 4 skupiny lyžařů a 1 skupina snowboardistů. Od prvního dne panovala uvolněná a pohodová atmosféra, která vydržela až do posledního dne kurzu. Dostatek sněhové pokrývky, příjemní instruktoři a především nadšení žáků vytvořili ideální podmínky pro výuku.

Družstva začátečníků postupně získávala základní lyžařské či snowboardové schopnosti. Pokročilí se soustředili na zdokonalování techniky jízdy. Všichni zúčastnění si byli den ode dne na svahu jistější a dělali viditelné pokroky.  Poslední den v pátek se tradičně konal slalomový závod. Žáci tak měli možnost zjistit, jak na tom jsou ve srovnání s ostatními.

 

Kategorie L1 (1. družstvo lyže)

1. místo: David POPRACH

2. místo: Josephina Karolina REICHLOVÁ

3. místo: Jakub NIKL

Kategorie L2 (2. družstvo lyže)

1. místo: Petr DIVIŠ

2. místo: Tereza PETRŽELOVÁ

3. místo: Elen PAVELKOVÁ

Kategorie L3 (3. družstvo lyže)

1. místo: Martin POPRACH

2. místo: Otto BEDNÁŘ

3. místo: Nikola WINTEROVÁ

Kategorie S1 (1. družstvo snowboard)

1. místo: Jiří SEBERA

2. místo: Štěpán ŠIMEK

3. místo: Miroslav ŠIMEK

Kategorie S2 (2. družstvo snowboard)

1. místo: Václav KAMLAR

2. místo: Nela KOUTNÁ

 

Gratulujeme k umístění. Všem zúčastněným přejeme do konce zimy ještě spoustu lyžařských a snowboardových zážitků.

Jitka Sučanová a Ondřej Vykydal

 
Robotický den s průmyslovkou

V úterý 6. února 2018 se naši žáci se zúčastnili na SPŠ a VOŠ Šumperk, regionálního kola soutěže „Robotický den s průmyslovkou“. Měli za úkol sestavit a naprogramovat robota – sledovače čáry ze stavebnice Lego MINDSTORMS, který v co nejkratším čase projede dvěma soutěžnímu okruhy. V konkurenci osmnácti okolních škol dvojice Jan Ruprich a David Víšek z 9. B, zúročili zkušenosti z předchozích soutěží a dojeli si pro první místo. Dvojice Ondřej Langer a Matěj Höhl z 8.A, obsadili krásné čtvrté místo.


 
Robotix 2018

Ve středu 31. ledna se náš školní tým ve složení: Veronika Havlíčková 8.A, Julie Nováková 8.B, Marek Ceh 9. A, Jan Ruprich a David Víšek z 9.B zúčastnil prvního ročníku robotické soutěže pořádané SPŠ Přerov. V příjemném prostředí nové tělocvičny průmyslové školy se sešlo v kategorii základní škol, 15 soutěžních týmů. Místní pravidla pro průjezd trati  ale potrápila  hlavu nejednoho účastníka. Přímý průjezd křižovatkou a následné pravoúhlé zabočení vyžadovalo úplně nový přístup k řešení problému jízdy robota po vytyčené trati. Druhé kolo bylo doplněno překážkou. Každý chybný průjezd křižovatkou byl penalizován posunem ve startovacím poli. Až do poslední cílové rovinky posledního účastníka ,tak nebyl jasný celkový výsledek. Nastavit tři parametry v programu, aby robot zvládl požadovaný kompromis mezi přesností a rychlostí byl i pro nás oříšek. Julii ve finálovém kole začali docházet baterie v robotu. Te za zoufalého výstražného blikání projel cílem na osmém místě. Klukům se dařilo lépe, jen to chtělo víc času na vyladění programu. I tak si Marek přivezl šesté místo a Honza s Davidem hezké čtvrté místo. Nejlépe si vedl robot Veroniky Havlíčkové, který si dojel pro třetí místo. Za čtrnáct dnů nás čeká robotiáda v Brně. Tak nám držte palce.

Fotoalbum

 
Recitační soutěž na 2. stupni

V pondělí 22. 1. 2018 se v odpoledních hodinách uskutečnilo školní kolo  recitační soutěže na 2. stupni. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 žáků, nejlepších recitátorů z jednotlivých tříd.  Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci.

Úroveň vystoupení žáků byla na vysoké úrovni, v kategorii 6. a 7. tříd byly předvedeny velmi vyrovnané výkony. Někteří žáci se snažili i o zdramatizování textu, pozoruhodný byl také rozsah naučeného textu. Porota měla dost těžké rozhodování, protože každý se snažil zarecitovat svou básničku co nejlépe. Chlapci a děvčata si do soutěže vybrali  různé texty. Převažovala  vhodně zvolená poezie, ale soutěžící se nebránili ani prozaickým textům.  Zazněly však také Erbenovy balady. Je ale zřejmé, že obliba Erbena je už na ústupu. Volba  textů daleko více odpovídala pocitům, myšlení, zálibám dnešní mládeže. Dokázali, že úroveň této soutěže má stoupající tendenci.

V kategorii 6. a 7. tříd se na 1. místě umístil Vojtěch Vénos (6.A), 2. místo získala Klára Krumpová (6.A) a 3. místo obhájila Anežka Gronychová (6.A) a Samuel Strýček (6.B).

V kategorii 8. a 9. tříd 1. místo obsadila děvčata z 8.A Eliška Makáňová, Veronika Kozáková a Markéta Roudenská. 2. místo získala Jana Divišová (9.B),  Martin Karger (9.B) a Veronika Havlíčková (8.A).

Všem zúčastněným žákům děkujeme a vítězům gratulujeme.

 
Soutěž malých robotů Robotrip Uničov

Dne 7. prosince 2017 se školní robotickým tým ve složení: Jan Zajíc 7. A, Julie Nováková 8.B, Marek Ceh 9. A, Marie Matýsová, Jan Ruprich a David Víšek, všichni z 9.B zúčastnili letošní první robotické soutěže na SPŠ Uničov. Letos se soutěžilo v kategoriích: Sledovač čáry LEGO a mikroprocesor, Sumo LEGO a LEGO konstruktér. Zůstali jsme věrní své kategorii sledovačů čáry pro základní školy. Soutěž probíhala na třech tratích. První trať byla spíše na rychlost. Druhá trať by technicky velmi náročná, plná křižovatek. Musela se absolvovat do 10 minut. Třetí trať nebyla tvarově náročná, ale obsahovala tři překážky.

Smolařkami soutěže se stal náš dívčí tým. Přetrénovaný robot sice vzorně projel všechny křižovatky, ale nestihl absolvovat  druhou trať v požadovaném limitu. Opravné kolo jel příliš rychle a předposlední křižovatku jaksi přehlédl. Davida s Honzou potrápil robot na třetí trati, kdy si okrajový mantinel spletl s překážkou a vyjel z dráhy. Naštěstí vynikající časy z prvních dvou kol jim zajistily čtvrté místo. Překvapení nám nachystali naši nováčci. Marek vsadil na jistotu a robot mu dopajdal pro třetí místo. V kategorii s mikroprocesorem Arduino se o překvapení postaral programátorský zelenáč Jan Zajíc s robotem sestavený ze starého Lega Technic vybavený vlastnoručně vyrobeným optickým čidlem. Poloslepý robot jedoucí na dvě čidla vylepšoval každou jízdou svoje časy. Absolvoval sice jen dvě trati, ale nakonec se prodral mezi závodní speciály a vybojoval třetí místo.

Byl to pěkný začátek sezóny. I tak máme co vylepšovat. V lednu nás čeká další soutěž. Tentokrát v Přerově.

Fotoalbum a výsledková listina.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
« < Prosinec 2018 > »
P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6